Sundet opp

Låt oss göra verklighet av detta. Livet ska få pulsera genom Pargas. Såväl låga som höga master ska få plats här och våra vänner och gäster ska känna sig välkomna hos oss. Vi ska omvandla Sundet till en upplevelse att få färdas i och vid Sundkanterna ska vi skapa service som genererar nya jobb och ökad välfärd i området. Broarna upp och fri fart i Sundet! Se videoklippet.

ProMalm föreslår att:

”ProMalm föreslår:
”Pargas stad strävar till att Sundet öppnas för att fylla de krav som dagens och framtidens båtar och turism ställer på en farled.” .