Pro Malm

Projektgruppen ProMalm inledde verksamheten den 3 juni 2013 med mål att skapa utvecklingsförutsättningar för stadens kärncentrum Pargas Malm. Gruppen har avslutat sitt arbete den 31 januari 2016.

ProMalm bestått av personer som tillsatts av staden:

Ordförande John Lassus, planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, näringslivschef Tomas Eklund, informationschef Anne-Maarit Itänen och företagare Ted Wallin. Deltidsanställdcentrumkoordinator och kontaktperson Folke Pahlman.

Vid behov har expertis inkallats.