Välkommen till framtiden!

Framför dina ögon ser du en rad häftiga visioner om Pargas framtida utveckling. Visionerna är framtagna av ett gäng aktiva Pargasbor och de åskådliggörs med hjälp av redan existerande och kommande videoklipp. Bakom dessa planer står Pro Malm vars verksamhet stöds av såväl Pargas stad, våra moderna företag som församlingen. Välkommen ombord, stig in i tidsmaskinen och upplev Vårt Nya Pargas!

Malmen – skärgårdsstadens kärncentrum

Här finns all service som invånarna behöver. Målet är att ytterligare utveckla Malmens attraktionskraft så att den blir aktivt trivsam och lockande för fler som bor och besöker.