Kummelvägen – visionen om ny turistled genom Nyland, Åboland och Åland

Kummelvägen är VISIONEN  om en inbjudande turist- och nyttorutt  längs södra Finlands kust genom världens vackraste skärgård. Kummelvägen går från Helsingfors genom västra Nyland och Åboland till Mariehamn och kan nås från hela landet, S:t Petersburg och Stockholm. För hela Pargas kommun blir Kummelvägen samtidigt en viktig reservväg.

ProMalm föreslår att

”Pargas stad driver kraftfullt på att Kummelvägen byggs ut”